Jolanta Itrich-Drabarek, „Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim”, Warszawa 2010

J. Itrich Drabarek, UwarunkowaniaCelem niniejszej rozprawy jest analiza uwarunkowań historycznych, politycznych, prawnych, kulturowych, ideologicznych i aksjologicznych służby cywilnej, a także próba sformułowania odpowiedzi na pytanie, jakimi zasadami winna kierować się służba cywilna, aby mogła realizować najważniejszą misję, do jakiej została powołana – misję służby publicznej. Kolejnym zamierzeniem badawczym jest wyjaśnienie procesów zachodzących w służbie cywilnej i jej otoczeniu, które wyznaczają kierunki jej zmian. Przedmiotem badania są zarówno kierunki zmian służby cywilnej w Polsce, jak i przesłanki dokonywanych wyborów oraz możliwe warianty rozwiązań. Analiza ma w założeniu pogłębiony charakter, opiera się na przyjętych rozwiązaniach europejskich.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Abstrakty, Jakość rządzenia i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.