Justyna Miecznikowska, „Dyskusja nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej a ocena funkcjonowania reformy z lat 2003–2004”, Przegląd Europejski nr 1 (16)/2008

przegld nr 1 2008Przebieg dotychczasowej debaty na temat przyszłości finansowania WPR zdominowany był przez dwa postulaty: ograniczenie środków przeznaczonych na interwencję państwową i ewentualne umożliwienie transferów pieniężnych pomiędzy dwoma filarami WPR, drugi postulat dotyczy przeniesienia ciężaru finansowania WPR na budżety krajowe63. Polska należy do grupy państw, które zdecydowanie sprzeciwiają się renacjonalizacji WPR. Wraz z 11 państwami członkowskimi (przy akceptacji Bułgarii i Rumunii) rząd RP podpisał 10 marca 2006 r. „Memorandum w sprawie implementacji i przyszłości zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej”64. Polska chce utrzymać wspólnotowy charakter Wspólnej Polityki Rolnej, zarówno w wymiarze finansowym, jak i instytucjonalnym. Rząd postuluje utrzymanie konkurencyjności sektora rolnego Unii Europejskiej w warunkach postępującej liberalizacji, wynikającej ze zmian na rynku światowym.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Integracja europejska i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.