Kamil Minkner, „Główne problemy konceptualizacji pojęcia polityczności”, Studia Politologiczne vol. 37

Artykuł przedstawia problem polityczności z perspektywy metateoretycznej. Autor zajął  się  analizą  założeń  rozmaitych  koncepcji  teoretycznych  polityczności  oraz celów analitycznych, jakie kategoria ta ma spełniać w naukach politycznych. Autor nie uprzywilejowuje żadnego konkretnego znaczenia polityczności, wskazując raczej na różne trudności konceptualizacji tej kategorii politologicznej: wieloznaczność w debacie publicznej, przeciwstawianie pojęć polityczności i polityki oraz ideologii, uznawanie polityczności jako istoty polityki. Pojęcie polityczności analizowano na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna, ideologiczna prezentuje polityczność jako ideę, za pomocą której badacze polityki, filozofowie  polityczni,  publicyści  starają  się  zrozumieć  fundamentalne  założenia konstrukcji  społeczeństwa  i  w  ten  sposób  wpłynąć  na  zmianę  rzeczywistości społecznej.  Występuje  tu  kilka  głównych  podejść:  normatywne  (np.  J.  Rawls), krytyczne (np. Ch. Mouffe), egzystencjalne (np. C. Schmitt).Druga płaszczyzna, analityczna dowodzi, iż pojęcie polityczności stanowi kategorię, za pomocą której można opisywać kryteria identyfikacyjne określania rozmaitych zjawisk jako politycznych – zarówno w sferze polityki instytucjonalnej, jak i poza nią. Na płaszczyźnie tej polityczność występuję w czterech wariantach. Po pierwsze, jako cecha zjawisk. Po drugie, jako przejaw pewnej domeny życia zbiorowego (np. sfery publicznej). Po trzecie, jako aspekt (jeden z aspektów) zjawisk społecznych. Po czwarte, jako pewien typ stosunków społecznych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Pozostałe pozycje i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.