Karol B. Janowski, „Kultura polityczna Polaków… pomiędzy integracją a konfliktem”, Warszawa 2020

Książka „Kultura polityczna Polaków… pomiędzy integracją a konfliktem” sytuuje się na drodze refleksji nad fenomenem kultury politycznej. Rozważania zawarte w części pierwszej – podstawowe pojęcia oraz ich znaczenie i użyteczność – obejmują rekapitulację wiedzy nt. pojmowania kultury politycznej, narzędzi i dyrektyw jej badania. Z analizy rozlicznych, bardziej czy mniej dyskusyjnych oraz przekonujących prób zdefiniowania kultury politycznej nasuwał się wniosek, iż warunkiem rzetelnej analizy jest podejście interdyscyplinarne, wykorzystujące możliwie bogate instrumentarium badawcze oraz dorobek różnorakich dyscyplin naukowych: politologii, socjologii, historii najnowszej, psychologii politycznej, antropologii… Po wtóre, zachowując rygory naukowe, nieodzowne jest ukazywanie rzeczywistego udziału ludzi w polityce oraz jego konfrontacja z modelem pożądanym, traktowanym jako stan godny naśladowania i powtarzania.

Poszukując natomiast najogólniejszej formuły ujęcia kultury politycznej – obejmującej wszelkie formy i przejawy politycznej aktywności ludzkiej – zasadne wydaje się sprowadzenie jej do ogółu wartości oraz wzorów postaw i zachowań właściwych jednostce i grupie społecznej, podlegających procesowi racjonalnej i (lub) afektywnej asymilacji oraz przetworzeniu, odzwierciedlanych w realnej polityce poprzez styl jej uprawiania i sposoby oraz formy w niej uczestnictwa.

Część druga książki – Kultura polityczna Polaków czasu przemian – odzwierciedla próbę zastosowania owej koncepcji. Pomieszczono w niej wybór spośród artykułów i studiów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz dziełach zbiorowych w okresie od połowy lat 90. Konieczność zachowania integralności i logiki wywodów oraz ich oryginalnego kształtu sprawiła, że uniknięto incydentalnych doprawdy powtórzeń. Godzi się wyrazić przekonanie, że zawarte w nich konstatacje, po pierwsze, odbijają sens autorskiego ujęcia problemu oraz jego dynamikę; po wtóre – nie tracą na aktualności ani użyteczności aplikacyjnej dla analizy i interpretacji stanu kultury politycznej społeczeństwa polskiego. Dotykały one różnych sfer i przejawów życia politycznego, przybliżając mechanizmy funkcjonowania władzy, sposoby jej sprawowania, a przede wszystkim style uprawiania polityki. Refleksje zawarte w opracowaniach każą dostrzegać przeobrażenia kultury politycznej, jej związek ze zmianami systemu politycznego, postęp… ale i regres. Książkę zamykają opracowania ufundowane na greckim pojęciu kritikós wobec rezultatów aktywności środowiska naukowego, dla którego polityka jest głównym przedmiotem refleksji.

Publikacja do pobrania dostępna jest na stronie Autora.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.