Katarzyna Czornik, Miron Lakomy (red.), „Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku”, Katowice 2014

Dylematy polityki bezpieczenstwa Polski okladkaPrezentowana     praca     stanowi     efekt     projektu     badawczego, przeprowadzonego w 2014 roku przez zespół badaczy z krajowych ośrodków naukowych oraz instytucji państwowych, w ramach działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach (działanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Celem tego przedsięwzięcia było zdiagnozowanie wybranych dylematów polityki bezpieczeństwa Polski w   drugiej   dekadzie   XXI   wieku   w   aspekcie   zarówno   zewnętrznym, jak i   wewnętrznym.   Autorzy   w   swoich   opracowaniach   nie   tylko   dokonali charakterystyki głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego RP, ale także przedstawili propozycje sposobów przeciwdziałania im. Przyjęcie takich założeń badawczych jest o tyle istotne, iż pozwala nie tylko diagnozować występujące problemy, ale także przyczynić się do ich zwalczania. Praca ta jest więc skierowana przede wszystkim do przedstawicieli elit politycznych oraz mediów, a także środowiska naukowego oraz studentów politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i kierunków pokrewnych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.