Maciej Potz, „Czy wybory umożliwiają artykulację preferencji politycznych?”, Studia Politologiczne vol. 37

W  artykule  podjęto  problematykę  badania  frekwencji  wyborczej  w  badaniach sondażowych. Porównanie deklaracji respondentów w większości reprezentatywnych badań opinii przeprowadzanych przez pracownie sondażowe z oficjalnymi danymi dotyczącymi frekwencji wyborczej wskazuje na istotne przeszacowanie występowania tego  rodzaju  zachowań  politycznych.  Badani  z  różnych  powodów  deklarują uczestnictwo w wyborach, podczas gdy w rzeczywistości w nich nie brali udziału lub udziału w nich nie wezmą. W znacznym stopniu odpowiada za to tzw. efekt oczekiwań społecznych, czyli fałszywe deklarowanie pewnych postaw i zachowań, ze  względu  na  to,  że  te  odpowiedzi  są  traktowane  jako  pożądane  społecznie. W konsekwencji analizy statystyczne dotyczące postaw i zachowań politycznych obarczone  są  systematycznym  błędem.  W  niniejszym  artykule  zostały  ukazane i omówione metody pozwalające na redukcję efektu oczekiwań społecznych, takie jak wybór techniki przeprowadzania badania sondażowego wzmacniającej anonimowość i zaufanie respondentów, formułowanie pytań i kafeterii w sposób obniżający presję społeczną, wprowadzanie pytań pośrednich, metoda podwójnego pomiaru, metoda zliczania  odpowiedzi,  technika  odpowiedzi  losowanej  i  wprowadzanie  korekt  po pomiarze.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.