Magdalena Musiał-Karg, Elżbieta Lesiewicz, „Od transformacji do integracji: wybrane uwagi nt >>bezpośredniej<< partycypacji obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych po 1989 r. na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej", Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 4/2014

SSP 4 2014 okladkaMożliwość uczestnictwa w szeroko pojmowanym życiu politycznym, konstytucyjnie gwarantowany i zinstytucjonalizowany wpływ obywateli na działania organów władzy państwowej jest jedną z fundamentalnych zasad demokracji. Udział obywateli w przestrzeni publicznej przejawia się zaś w ich autentycznym udziale w sprawowaniu władzy i różnorodnych formach jej kontroli (np. wybieranie kandydatów do władz przedstawicielskich, uczestnictwo w partiach politycznych, zaangażowanie w organizacjach obywatelskich itp.). Taka aktywność polityczna obywateli jest wynikiem ich wiedzy o instytucjach i mechanizmach sprawowania władzy, świadomości swojego miejsca w społeczeństwie, poczucia więzi społecznych oraz obiektywnej oceny szeroko rozumianej bieżącej polityki.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.