Magdalena Musiał-Karg, „Internetowe głosowanie w E-stonii na przykładzie wyborów w latach 2005–2009”, Przegląd Politologiczny nr 3/2011

przegld politologiczny 3 2011Tak zwane nowe media powszechne są w życiu politycznym już co najmniej kilkanaście lat. Należy zwrócić uwagę, iż w wyniku ich zastosowania fundamentalne zasady demokracji wydają się nabierać innej, nowej jakości. Zasady demokratyczne (suwerenność narodu, trójpodział władzy, pluralizm, konstytucjonalizm czy praworządność) zaczynają funkcjonować w nieco, wydaje się, szerszym wymiarze. Oprócz tradycyjnych form realizacji tych zasad pojawiają się nowe rozwiązania – oparte na nowoczesnych technologiach. Zasada suwerenności na przykład, urzeczywistniana jest poprzez fakt funkcjonowania instytucji demokracji przedstawicielskiej oraz bezpośredniej, które z kolei znajdują swój wyraz w wyborach, referendach czy innych formach zbiorowego podejmowania decyzji na szczeblu krajowym czy lokalnym. To między innymi za pomocą tych form elekcji wprowadzana w życie jest zasada zwierzchnictwa narodu. Obecnie obserwuje się coraz częstszą tendencję, polegającą na tym, że w wielu państwach Europy i świata wdraża się różne nowoczesne formy oddawania głosów, do których zaliczyć należy przede wszystkim głosowanie elektroniczne za pośrednictwem np. Internetu czy telefonii komórkowej. W opinii zwolenników wykorzystania ICT – dzisiejsza cywilizacja stoi obecnie w obliczu ery demokracji elektronicznej, która stanowi tę nową formę sprawowania władzy – opartą właśnie na wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych.

http://biblioteka.oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/03/musial-karg-m.-internetowe-gosowanie-w-e-stonii-na-przykladzie-wyborow-w-latach-2005-2009.pdf”]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.