Marta Witkowska, „Stan demokracji w Unii Europejskiej w scenariuszach: federacji, imperium i Europy à la carte”, Przegląd Europejski nr 4(38)/2015

Głównym celem artykułu jest projekcja scenariuszy dotyczących zachowania demokracji w UE zakładająca hipotetyczne kierunki jej rozwoju jako federacji, imperium i Europy à la carte. Przedmiotem badania są wybrane mechanizmy, normy i wartości systemu Unii Europejskiej mające decydujące znaczenie dla funkcjonowania demokracji w UE. Powyżej wskazany cel opracowania scenariuszy zostanie zrealizowany poprzez zaadoptowanie do badania trzech płaszczyzn analizy pojęcia polityka: policy, politics oraz polity. Stan demokracji w Unii Europejskiej będzie analizowany zarówno w ujęciu procesowym (politics), jak i normatywnym (policy). Scharakteryzowane stałe normy, struktury, wartości, procedury demokratyczne obowiązujące w UE staną się punktem odniesienia dla projektowanych scenariuszy. Projekcja będzie dotyczyć sytuacji, gdy dotychczasowy model funkcjonowania UE (polity) przekształci się w federację, imperium, bądź Europę à la carte. Artykuł ma charakter prognostyczny i przyłącza się do nurtu dyskusji wokół zagadnienia przyszłości konstrukcji Unii Europejskiej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Integracja europejska i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.