Michał Mistygacz, „Rząd w procesie ustawodawczym w Polsce”, Warszawa 2012

M. MistygaczPrzedmiotem niniejszej książki jest ukazanie pozycji rządu w procesie ustawodawczym, a także jego wpływu na przebieg postępowania legislacyjnego, a więc osiągania określonych i zamierzonych skutków zbieżnych z intencjami gabinetu. Materia pracy obejmuje oddziaływanie Rady Ministrów w zakresie przygotowania projektu ustawy i inicjowania postępowania ustawodawczego, następnie wpływania na kształt ustawy w Sejmie i Senacie oraz oddziaływania na postępowanie ustawodawcze w końcowym jego etapie. Przedmiot pracy obejmuje również analizę wzajemnych relacji pomiędzy rządem a władzą ustawodawczą w aspekcie wpływu rządu na proces stanowienia ustaw w Polsce, zarówno przy pomocy posiadanych kompetencji określonych prawem, jak i w sposób nieformalny.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Abstrakty, Jakość rządzenia i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.