Mieczysław Stolarczyk, „Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989–2009”, Katowice 2010

Stolarczyk zbieznosc_i_roznice_oklCelem naukowym prezentowanej publikacji jest przedstawienie zakresu podobieństw i różnic interesów w relacjach naszego kraju z zachodnim sąsiadem w dwudziestoletnim okresie przełomu XX i XXI wieku na tle założeń koncepcji „polsko-niemieckiej wspólnoty interesów” i ewolucji wewnątrzpolskich, wewnątrzniemieckich i międzynarodowych uwarunkowań. Intencją Autora było zaprezentowanie przejawów współpracy obu państw w okresie pozimnowojennym, omówienie kwestii spornych i kontrowersji związanych z obciążeniami historycznymi w relacjach dwustronnych. Uwypuklony został też problem projektu budowy Centrum przeciwko Wypędzeniom oraz działalność powiernictwa Pruskiego.
Główną hipotezą badawczą było to, że na każdym etapie okresu pozimnowojennego współwystępowały i nadal występują cele i interesy zarówno zbieżne, jak i sprzeczne. Ta ich cecha wynika z zaszłości historycznych, asymetrii potencjałów ekonomicznych i odmiennych ról międzynarodowych i odmiennego usytuowania geopolitycznego. Stąd też pochodzą różnice w postrzeganiu zagrożeń bezpieczeństwa i sposobów rozwiązywania problemów z tym związanych. Autor z mocą podkreśla, jak istotne jest, aby kolejne rządy obu państw wykazywały wolę polityczną do kompromisowego rozwiązywania powstających problemów.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Abstrakty, Polityka zagraniczna i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.