Piotr Albiński, „Działania antykryzysowe i stabilizacyjne w Niemczech w latach 2008–2010”

przegld nr 2 2010Kryzys subprime w latach 2007–2008 doprowadził do uruchomienia zarówno rządowego pakietu pomocowego w niemieckim sektorze finansowym, jak i pakietu stymulacyjnego w sferze realnej. Skuteczność tych działań okazała się wysoka. Rynki finansowe postrzegają gospodarkę niemiecką jako stabilną i konkurencyjną, recesja miała charakter krótkotrwały i jej największym sukcesem było utrzymanie w Niemczech wysokiego poziomu zatrudnienia oraz względnie niskiej stopy bezrobocia. Kryzys euro w 2010 r. wywołany groźbą niewypłacalności Grecji nie zagroził stabilności gospodarki niemieckiej i przyspieszył program sanacji finansów publicznych, zgodny z wprowadzonym w 2009 r. do konstytucji Niemiec hamulcem zadłużenia. Jednak planowane w pakiecie oszczędnościowym poniesienie największych ofiar przez sferę socjalną przynieść może negatywne skutki polityczne i społeczne w czasie jego realizacji.

http://biblioteka.oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/03/albiski-piotr-dziaania-antykryzysowe-i-stabilizacyjne-w-niemczech1.pdf”]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Jakość rządzenia i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.