Piotr Załęski, Wspólnota wiejska wobec rzeczywistości społeczno-politycznej, Warszawa 2010

wsplnota wiejska wobec rzeczywistoci spoeczno-politycznejPodstawowy cel książki związany jest z poszukiwaniem interpretacji, odkrywaniem znaczeń, związanych z postawami politycznymi chłopów. Wydaje się, że – przykładowo –ich negatywny stosunek do transformacji ma przyczyny tak o charakterze obiektywnym, jak i subiektywnym, nie będące pokłosiem przywoływanego już „zepsucia” tej kategorii społeczno-zawodowej. Przygotowując badania postawiono także tezy związane ze zróżnicowaniem pokoleniowym stosunku do rzeczywistości politycznej mieszkańców sołectwa. Przypuszczano, iż pokolenie wstępujące ma lepszą wiedzę o rzeczywistości politycznej i lepszy stosunek do nowej rzeczywistości, przez co mniej różni się ono od reszty społeczeństwa niż pokolenie zstępujące. […] Książka niniejsza powstała na podbudowie badań własnych prowadzonych w 2005 roku w sołectwie leżącym w jednym z północnych powiatów województwa mazowieckiego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Abstrakty, Społeczeństwo obywatelskie i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.