Przemysław Żukiewicz, „Umowa poparcia dla rządu mniejszościowego – zagrożenie dla demokracji westminsterskiej? Przypadek brytyjskiego porozumienia Partii Konserwatywnej i Demokratycznej Partii Unionistycznej z 2017 roku”, Studia Politologiczne vol. 47

Niniejsze rozważania osadzone są w tradycji jakościowych badań nad problematyką koalicji. Warto jednakże zaznaczyć, że nie dotyczą one koalicji w wąskim tego słowa rozumieniu, to znaczy zinstytucjonalizowanej współpracy dwóch podmiotów politycznych, spośród których oba decydują się na utworzenie rządu. Mowa będzie o tak zwanej „cichej koalicji”, czyli o międzypartyjnym porozumieniu, którego osią jest poparcie dla jednopartyjnego rządu mniejszościowego.

W artykule została podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy tego typu porozumienia pozwalające na powołanie mniejszościowego gabinetu mogą być dla demokracji westminsterskiej dysfunkcjonalne. W analizie konkretnego przypadku (case study jako metoda badawcza) – porozumienia pomiędzy Partią Konserwatywną a Demokratyczną Partią Unionistyczną zawartego w Wielkiej Brytanii w 2017 roku – posłużę się klasycznymi narzędziami stosowanymi w badaniach systemów partyjnych: analizą treści (programy wyborcze partii oraz tekst porozumienia), analizą dyskursu (przekaz medialny kreowany przez liderki poszczególnych ugrupowań) oraz pomiarem zmiennych wskazujących na dynamikę systemu partyjnego (wyniki wyborów).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.