Ryszard Chruściak, „Ustawa o działach administracji rządowej – uchwalenie i wejście w życie (1997–1999)”, Studia Politologiczne vol. 34

Uchwalenie w dniu 4 września 1997 r. ustawy o działach administracji rządowej  było  elementem  przeprowadzonej  w  latach  1996–1997  reformy  centrum  administracyjnego rządu. Jej szczególny charakter polegał na tym, że rozproszony  po wielu ustawach zakres działania administracji rządowej został po raz pierwszy  uregulowany niemal w całość w jednej ustawie. Ustawa została oparta na konstrukcji  działu administracji rządowej rozumianego jako wydzielona cześć obszaru działania  administracji rządowej co do zasady kierowana przez ministra. Pierwotnie uchwalony  test ustawy wyróżniał 28 działów.  Jednakże  jeszcze  przed  wejściem  w  życie  ustawa  została  istotnie  znowelizowana  1999 r. W wyniku tej nowelizacji liczba działów wzrosła do 32. Były to następujące  działy:  1)administracja  publiczna, 2)  architektura  i  budownictwo, 3)  budżet,  4) finanse publiczne, 5) gospodarka, 6) gospodarka morska, 7) gospodarka wodna, 8) instytucje finansowe, 9) integracja europejska, 10) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 11) kultura fizyczna i sport, 12) łączność, 13) gospodarka przestrzenna i  mieszkaniowa,  14) nauka,  15) obrona  narodowa,  16) oświata  i  wychowanie, 17) praca, 18) rolnictwo, 19) rozwój wsi, 20) rozwój regionalny, 21) rynki rolne, 22)  Skarb  Państwa,  23)  sprawiedliwość,  24)  szkolnictwo  wyższe,  25) transport, 26)  turystyka, 27) środowisko, 28) sprawy wewnętrzne, 29)  wyznania  religijne, 30) zabezpieczenie społeczne, 31) sprawy zagraniczne, 32) zdrowie. Rząd został po raz pierwszy ukształtowany w oparciu o podział na działy jesienią 1999 r.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Jakość rządzenia i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.