Sebastian Drobczyński, „Przyczyny klęsk wyborczych – błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce”, [w:] Churska-Nowak K., Drobczyński S. (red.), „Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii wyborczych”, Poznań 2010

profesjonalizacja_i_mediatyzacjaZałożeniem niniejszego opracowania jest próba zdefiniowania błędów popełnianych podczas organizacji kampanii wyborczych, a na ich podstawie podanie przyczyn klęsk wyborczych. Autor ma bowiem na celu wywołanie wśród specjalistów szerokiej dyskusji dotyczącej analizy przyczyn klęsk wyborczych komitetów, a następnie wskazanie działań niezbędnych do realizacji sukcesu wyborczego, rozumianego jako zdobycie mandatów. Ze względu na charakter pracy (w tym jej możliwości objętościowych) autor świadomie nie dokonuje podziału popełnianych błędów ze względu na charakter wyborów (samorządowe, parlamentarne czy prezydenckie) czy też wielkość okręgów wyborczych. Co więcej, nie dokonuje podziału błędów na te popełniane przez komitety wyborcze funkcjonujące na rynku politycznym przez dłuższy czas (czyli kojarzące się na przykład ze znanymi i cieszącymi się poparciem społecznym partiami politycznymi) i na błędy komitetów, które powstają ad hoc, czyli jedynie na potrzeby kampanii wyborczej. Autor artykułu nie rości sobie jednocześnie prawa do zdefiniowania zbioru zamkniętego błędów popełnianych przez sztaby wyborcze, wręcz przeciwnie — poprzez dalsze badania oraz przy pomocy specjalistów z rożnych dziedzin nauki — będzie dążył do jego poszerzania.

Autor pracy, na podstawie swojego kilkunastoletniego doświadczenia w dziedzinie marketingu politycznego, przyjął tezę, że nie można jednoznacznie wskazać jednego czynnika odpowiedzialnego za brak sukcesu wyborczego komitetu. Splot czynników decydujących zarówno o sukcesie, jak i o porażce wyborczej jest na tyle duży, że nie można zaszeregować go do jednej grupy zdarzeń. Co więcej, aby zrozumieć sztukę budowy kampanii wyborczej komitetu, począwszy od budowy strategii wyborczej, poprzez harmonogram działań, a kończąc na obronie przed kontratakami przeciwników — należy sięgnąć do rożnych dziedzin nauki, takich jak: socjologia, psychologia, marketing, zarządzanie zespołami ludzkimi, których duża rozpiętość tematyczna najlepiej obrazuje tezę o wielości czynników wpływających na klęski wyborcze.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Komunikacja polityczna i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.