Tadeusz Bodio, „Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych”, Warszawa 2012

Tadeusz Bodio, KaukazPublikacja ta jest efektem drugiego etapu badań nad przywództwem i elitami politycznymi Kaukazu, które były realizowane przez Zakład Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wyniki pierwszego etapu badań zostały przedstawione w szóstym tomie serii »Władza. Elity. Przywództwo« a zatytułowanej Kaukaz: transformacją przywództwa i elit politycznych (Warszawa 2012). Autorzy niniejszego tomu koncentrują uwagę, na opisie i wyjaśnieniu mechanizmów kreacji, cyrkulacji i działalności elit w poszczególnych podmiotach politycznych Kaukazu. Jest to praca inspirująca do swoistego studium przypadków, w której została podjęta analiza ważniejszych mechanizmów legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych. U podstaw tego studium leży konstatacja, że Kaukaz, przeżywa poważne problemy transformacyjne związane m.in. z etnokracją. klanowością i polityzacją islamu. Owe problemy ogniskują się. W systemach władzy, walce o kształt ustrojowy lokalnych reżimów politycznych oraz okresowych kryzysach przywództwa i elit. Przy tym w różnym natężeniu i specyficznych postaciach – zależnie od państwa, podmiotu federacyjnego, czy grupy etnoregionalnej. Intencją autorów było ujawnienie i wyjaśnienie specyfiki tych procesów.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Abstrakty, Jakość rządzenia i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.