Tadeusz Mołdawa, Jacek Zaleśny (red.), „Parlamentaryzm w świecie współczesnym”, Warszawa 2011

parlamentaryzm w swiecie współczesnymDo publikacji zaproszono zarówno przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego, jak i nauk politycznych. Posługują się oni różnymi podejściami i metodami badawczymi. Wielości wykorzystywanych metod i narzędzi badawczych towarzyszy daleko idąca rozpiętość zainteresowań badawczych poszczególnych Autorów: od analizowania zjawisk i procesów w dużej przestrzeni i długim czasie przez badanie poszczególnych instytucji parlamentarnych, po skoncentrowanie uwagi na szczegółowych mechanizmach parlamentaryzmu. Różnorodność i towarzysząca jej wielowymiarowość prezentowanych studiów nad parlamentaryzmem w całej rozciągłości ukazują żywotność parlamentaryzmu w świecie współczesnym. Potwierdzają tezę, że parlament jest tym ogniwem procesu decyzyjnego, które ogniskowało, ogniskuje i pewnie przez kolejne przynajmniej dziesięciolecia będzie ogniskować rozważania nauki prawa konstytucyjnego i nauk politycznych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Abstrakty, Jakość rządzenia i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.