Archiwa tagu: 20

Stanisław Sulowski (red.), Studia Politologiczne vol. 20: „Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego”, Warszawa 2011

Przedmiotem opracowań w niniejszym tomie Studiów Politologicznych są różne aspekty polityki na szczeblu samorządowym. Samorząd terytorialny stanowi bowiem niezwykle ważny segment demokratycznego państwa. Z tego powodu studia politologiczne nad tą problematyką mają szczególne znaczenie dla rozwoju nauki o polityce. Wzbogacają … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Stanisław Sulowski (red.), Studia Politologiczne vol. 20: „Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego”, Warszawa 2011 została wyłączona

Jolanta Itrich-Drabarek, „Partnerstwo trójsektorowe na poziomie lokalnym”, Studia politologiczne vol. 20

Artykuł opisuje istotę partnerstwa trójsektorowego. Przedmiotem analizy są modele współpracy między sektorem publicznym, prywatnym i organizacji pozarządowych oraz uwarunkowania prawne, ekonomiczne i społeczne mające wpływ na ich rozwój. Szczególną uwagę autorka poświęca analizie korzyści i zagrożeń, jakie niesie za sobą … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , | Możliwość komentowania Jolanta Itrich-Drabarek, „Partnerstwo trójsektorowe na poziomie lokalnym”, Studia politologiczne vol. 20 została wyłączona

Andrzej Sęk, „Ochrona przeciwpowodziowa jako zadanie organów władzy lokalnej”, Studia politologiczne vol. 20

Zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej należy do kompetencji administracji rządowej oraz wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego. Na najniższym szczeblu obowiązek przeciwdziałania powodziom spoczywa na gminie. Zadanie to zostało wyszczególnione w ogólnej formule jako zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Nie jest to jedyny akt … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Andrzej Sęk, „Ochrona przeciwpowodziowa jako zadanie organów władzy lokalnej”, Studia politologiczne vol. 20 została wyłączona

Olgierd Annusewicz, „Celebrytyzacja polityczna”, Studia Politologiczne vol. 20

Artykuł poświęcony jest analizie zjawiska celebrytyzacji politycznej. Autor definiując je umieszcza w szerokim instrumentarium postpolityki. Politycy szukając szans na zdobywanie głosów w wyborach oprócz posługiwania się klasyczną komunikacją polityczną prezentującą merytoryczne programy i argumenty w politycznych sporach, starają się także … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Otagowano , | Możliwość komentowania Olgierd Annusewicz, „Celebrytyzacja polityczna”, Studia Politologiczne vol. 20 została wyłączona