Archiwa tagu: przegląd europejski

Konstanty Adam Wojtaszczyk, „Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej z perspektywy badań politologicznych”, Przegląd Europejski nr 1 (21)/2011

Prezydencja, jak większość zjawisk życia społecznego, jest interdyscyplinarnym obiektem badań. Różne jej aspekty leżą w obszarze zainteresowań nauk o polityce, nauk prawnych, nauk o zarządzaniu, ekonomii, ale także socjologii czy psychologii. Dopiero połączenie tych różnych dyscyplin, ich paradygmatów teoretycznych, metod … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Konstanty Adam Wojtaszczyk, „Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej z perspektywy badań politologicznych”, Przegląd Europejski nr 1 (21)/2011 została wyłączona

Anna Skrzypek, „Nowy europejski system nadzoru finansowego – propozycje i plany”, Przegląd Europejski nr 1 (20)/2010

„Teraz albo nigdy. Musimy zbudować porozumienie polityczne wokół wzmocnienia nadzoru” – tak przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso apelował do przedstawicieli państw członkowskich podczas majowej konferencji 2009 r. Pouczał, że należy uczyć się na błędach i budować unijne struktury nadzoru … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Anna Skrzypek, „Nowy europejski system nadzoru finansowego – propozycje i plany”, Przegląd Europejski nr 1 (20)/2010 została wyłączona

Renata Mieńkowska-Norkiene, „Metodologiczne wyzwania badania polityki równościowej Unii Europejskiej”, Przegląd Europejski nr 1 (20)/2010

Niniejszy tekst ma na celu jedynie wskazanie pewnych problemów metodologicznych, z jakimi może zetknąć się badacz europejskiej polityki równościowej – nie ma on natomiast ambicji odpowiedzi na pytania o to, jak najlepiej badać kwestie równości płci, ponieważ o odpowiedź na … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Renata Mieńkowska-Norkiene, „Metodologiczne wyzwania badania polityki równościowej Unii Europejskiej”, Przegląd Europejski nr 1 (20)/2010 została wyłączona

Justyna Miecznikowska, „Dyskusja nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej a ocena funkcjonowania reformy z lat 2003–2004”, Przegląd Europejski nr 1 (16)/2008

Przebieg dotychczasowej debaty na temat przyszłości finansowania WPR zdominowany był przez dwa postulaty: ograniczenie środków przeznaczonych na interwencję państwową i ewentualne umożliwienie transferów pieniężnych pomiędzy dwoma filarami WPR, drugi postulat dotyczy przeniesienia ciężaru finansowania WPR na budżety krajowe63. Polska należy … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Justyna Miecznikowska, „Dyskusja nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej a ocena funkcjonowania reformy z lat 2003–2004”, Przegląd Europejski nr 1 (16)/2008 została wyłączona

Atle Midttun, Rafał Riedel, „Wewnętrzna różnorodność Unii Europejskiej a prawo Ashby’ego – wymiar klimatyczno-energetyczny”, Przegląd Europejski nr 1 (22)/2011

Celem niniejszego tekstu jest ukazanie specyfiki jednego w procesów „uczenia się” poprzez internalizację złożoności otoczenia zewnętrznego Unii Europejskiej przy re-formułowaniu agendy klimatyczno-energetycznej w erze postkopenhaskiej. Tym samym opracowanie nawiązuje do prawa Ashby’ego, używanego w analizie systemowej do zrozumienia procesu skutecznego … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Atle Midttun, Rafał Riedel, „Wewnętrzna różnorodność Unii Europejskiej a prawo Ashby’ego – wymiar klimatyczno-energetyczny”, Przegląd Europejski nr 1 (22)/2011 została wyłączona

Grażyna Kacprowicz, „Obywatele polscy w instytucjach Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, Przegląd Europejski nr 1 (16)/2008

Od momentu uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, to jest po ratyfikacji traktatu akcesyjnego, obywatele polscy mogą podejmować pracę w instytucjach wspólnotowych i agencjach Unii Europejskiej1. Jednocześnie, po przystąpieniu do UE, zarówno Polsce, jak i pozostałym nowym krajom członkowskim, … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Grażyna Kacprowicz, „Obywatele polscy w instytucjach Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, Przegląd Europejski nr 1 (16)/2008 została wyłączona

Paweł J. Borkowski, „Tożsamość międzynarodowa UE w świetle koncepcji ról międzynarodowych”, Przegląd Europejski nr 1 (18)/2009

Unia Europejska reprezentuje unikalny w skali świata poziom spójności polityczno-gospodarczej regionu oraz stopień instytucjonalizacji współpracy międzynarodowej. Promuje swój model integracji regionalnej na całym świecie. Prowadzi dialog międzyregionalny, przez który zyskują potwierdzanie i legitymizację obecności na arenie międzynarodowej podmioty niebędące państwami, … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Paweł J. Borkowski, „Tożsamość międzynarodowa UE w świetle koncepcji ról międzynarodowych”, Przegląd Europejski nr 1 (18)/2009 została wyłączona

Piotr Albiński, „Działania antykryzysowe i stabilizacyjne w Niemczech w latach 2008–2010”

Kryzys subprime w latach 2007–2008 doprowadził do uruchomienia zarówno rządowego pakietu pomocowego w niemieckim sektorze finansowym, jak i pakietu stymulacyjnego w sferze realnej. Skuteczność tych działań okazała się wysoka. Rynki finansowe postrzegają gospodarkę niemiecką jako stabilną i konkurencyjną, recesja miała … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano | Możliwość komentowania Piotr Albiński, „Działania antykryzysowe i stabilizacyjne w Niemczech w latach 2008–2010” została wyłączona

Piotr Albiński, „Działania antykryzysowe i stabilizacyjne w Niemczech w latach 2008–2010”

Kryzys subprime w latach 2007–2008 doprowadził do uruchomienia zarówno rządowego pakietu pomocowego w niemieckim sektorze finansowym, jak i pakietu stymulacyjnego w sferze realnej. Skuteczność tych działań okazała się wysoka. Rynki finansowe postrzegają gospodarkę niemiecką jako stabilną i konkurencyjną, recesja miała … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Piotr Albiński, „Działania antykryzysowe i stabilizacyjne w Niemczech w latach 2008–2010” została wyłączona