Archiwa tagu: przegląd politologiczny

Krzysztof Trzciński, „Czym jest stabilność polityczna państwa”, Przegląd Politologiczny nr 2/2015

Artykuł traktuje o problemie definiowania pojęcia „stabilność polityczna” państwa. Głównym jego celem jest odpowiedź na pytanie, co znaczy stwierdzenie, że dane państwo jest stabilne politycznie. Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej wyjaśniany jest leksykalny sens słów: „stabilny”, „stabilność” i … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Krzysztof Trzciński, „Czym jest stabilność polityczna państwa”, Przegląd Politologiczny nr 2/2015 została wyłączona

Maja Megier, „Tożsamość peryferyjna. Tożsamość centrystyczna. Lokalne i globalne kłopoty z tożsamością”, Przegląd Politologiczny nr 1/2012

Czy można mówić o osobnym komponencie tożsamości zbiorowej lub wręcz o tożsamościach odpowiadających relacji centrum – peryferia, tożsamościach będących indywidualnym aspektem usytuowań zbiorowych na osi rozwoju bądź pozycji w globalnym układzie siły i władzy?  Wiele wskazuje na to, że takie … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano | Możliwość komentowania Maja Megier, „Tożsamość peryferyjna. Tożsamość centrystyczna. Lokalne i globalne kłopoty z tożsamością”, Przegląd Politologiczny nr 1/2012 została wyłączona

Andrzej Chodubski, „Jedność europejska: wizje i sposoby urzeczywistniania integracji”, Przegląd Politologiczny nr 2/2012

Idea jedności europejskiej jest zarówno intelektualną i teoretyczno- doktrynalną koncepcją, ukierunkowaną na jak najszerszy zakres kulturowy i cywilizacyjny integracji kontynentu. Obecnie szczególne znaczenie ma wdrażanie jej podstaw do opinii publicznej. Wciąż  dużą aktywność stanowią pytania czym jest Europa i kim … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Andrzej Chodubski, „Jedność europejska: wizje i sposoby urzeczywistniania integracji”, Przegląd Politologiczny nr 2/2012 została wyłączona

Karol B. Janowski, „Stereotypy w polityce polskiej (Analiza przypadków)”, Przegląd Politologiczny nr 1/2009

Stereotypy w polityce pełnią różnorakie funkcje. Jedne umacniają, inne mają na celu osłabienie pozycji obiektu, których są schematem. Analiza zawierająca próbę skonfrontowania ich z rzeczywistością może stanowić zachętę do pogłębionych badań, pozwalających rozpoznać czynniki określające ich trwałość oraz zakotwiczenie w … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Karol B. Janowski, „Stereotypy w polityce polskiej (Analiza przypadków)”, Przegląd Politologiczny nr 1/2009 została wyłączona

Elżbieta Lesiewicz, „Droga polskich kobiet do Parlamentu Europejskiego”, Przegląd Politologiczny nr 2/2011

Udział polskich kobiet w strukturach politycznych z roku na rok wzrasta, jednak jest on nadal niski. Najczęściej jako barierę działalności publicznej kobiet oprócz powodów historycznych wymienia się determinanty instytucjonalne, społeczne i kulturowe. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej zagadnienie … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano | Możliwość komentowania Elżbieta Lesiewicz, „Droga polskich kobiet do Parlamentu Europejskiego”, Przegląd Politologiczny nr 2/2011 została wyłączona

Jolanta Itrich-Drabarek, Artur Nowak-Far, „Polska administracja publiczna w procesie dostosowania do Unii Europejskiej”, Przegląd Europejski nr 1 (16)/ 2008

Status urzędnika służby cywilnej w Polsce i w instytucjach Wspólnotowych jest odmienny. Truizmem jest stwierdzenie, iż urzędnik unijny posiada wyższy status socjalny, cieszy się większą stabilnością zawodową, ma zapewniony status prawny. Urzędnik Wspólnot nie jest jednak wolny od problemów i … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano | Możliwość komentowania Jolanta Itrich-Drabarek, Artur Nowak-Far, „Polska administracja publiczna w procesie dostosowania do Unii Europejskiej”, Przegląd Europejski nr 1 (16)/ 2008 została wyłączona

Andrzej Antoszewski, „Prawo i Sprawiedliwość w polskim systemie partyjnym (przyczynek do dyskusji o systemotwórczej roli partii)”, Przegląd Politologiczny nr 1/2011

Spośród funkcji spełnianych przez partie polityczne, największą uwagę badaczy wypełniają te, które wpływają na relacje ze społeczeństwem i państwem oraz na relacje zachodzące wewnątrz partii. Rzadziej bada się wpływ konkretnej partii na strategie współpracy lub konfrontacji przyjmowane przez pozostałe ugrupowania, … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Andrzej Antoszewski, „Prawo i Sprawiedliwość w polskim systemie partyjnym (przyczynek do dyskusji o systemotwórczej roli partii)”, Przegląd Politologiczny nr 1/2011 została wyłączona

Ryszard Zięba, „Współczesne stosunki polsko-rosyjskie: uwarunkowania, problemy, implikacje”, Przegląd politologiczny nr 3/2011

Zasadniczymi wyzwaniami, jakie obecnie stoją w stosunkach polsko-rosyjskich są potrzeby: dialogu, pragmatyzmu i pojednania między Polakami a Rosjanami. W 20 lat po przystąpieniu do Rady Europy, 12 lat po wejściu do NATO i 7 lat od stania się członkiem Unii … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Polityka zagraniczna | Otagowano | Możliwość komentowania Ryszard Zięba, „Współczesne stosunki polsko-rosyjskie: uwarunkowania, problemy, implikacje”, Przegląd politologiczny nr 3/2011 została wyłączona

Sebastian Wojciechowski, „Sieć przyczyn współczesnego terroryzmu – analiza czynników, mechanizmów i modeli”, Przegląd politologiczny nr 3/2011

Rozpatrując kwestię przyczyny terroryzmu należy postawić kilka kluczowych pytań. Jakie są główne czynniki generujące zjawisko terroryzmu? Czy wśród źródeł terroryzmu, możliwe jest wskazanie jednego – kilku dominujących determinantów? W jaki sposób można je uszeregować? Czy funkcjonujące typologie przyczyn terroryzmu uwzględniają … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano | Możliwość komentowania Sebastian Wojciechowski, „Sieć przyczyn współczesnego terroryzmu – analiza czynników, mechanizmów i modeli”, Przegląd politologiczny nr 3/2011 została wyłączona

Wiktor Szewczak, „Jak mierzyć demokrację? Skale pomiaru demokracji politycznej stosowane w politologii porównawczej”, Przegląd Politologiczny nr 1/2011

W tym artykule chciałbym pokrótce scharakteryzować najbardziej rozpowszechnione w anglosaskiej politologii porównawczej skale pomiaru demokracji politycznej, a także pokusić się o krótką ich ocenę pod względem adekwatności teoretycznej i metodologicznej poprawności. Tekst skupiać się będzie zatem na kilku celach, składających … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , | Możliwość komentowania Wiktor Szewczak, „Jak mierzyć demokrację? Skale pomiaru demokracji politycznej stosowane w politologii porównawczej”, Przegląd Politologiczny nr 1/2011 została wyłączona