Archiwa tagu: przegląd politologiczny

Andrzej Stelmach, „Kierunki ewolucji prawa wyborczego w Polsce a demokracja partycypacyjna”, Przegląd Politologiczny nr 4/2010

Jednym z bardzo istotnych przejawów demokratyzacji życia publicznego jest formalne i materialne zagwarantowanie partycypacji politycznej obywateli. Instytucjonalnym tego elementem są ordynacje wyborcze. W społeczeństwie demokratycznym powinny one gwarantować rzeczywistą możliwość dokonywania wyborów przez ogół obywateli. Spełnienie tego warunku jest możliwe … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , | Możliwość komentowania Andrzej Stelmach, „Kierunki ewolucji prawa wyborczego w Polsce a demokracja partycypacyjna”, Przegląd Politologiczny nr 4/2010 została wyłączona

Małgorzata Niewiadomska-Cudak, „Frekwencja wyborcza w elekcjach samorządowych w Polsce”, Przegląd Politologiczny nr 2/2010

Zagadnienia zawarte w tej publikacji będą koncentrować się na frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych w Polsce, ze szczególnym omówieniem frekwencji w mieście na prawach powiatu, jakim jest Łódź. Aglomeracja ta bowiem jest nie tylko interesująca ze względu na swoje położenie, … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , | Możliwość komentowania Małgorzata Niewiadomska-Cudak, „Frekwencja wyborcza w elekcjach samorządowych w Polsce”, Przegląd Politologiczny nr 2/2010 została wyłączona

Dorota Piontek, „Kobiety w programach informacyjnych”

Tradycyjne postrzeganie ról społecznych wyznaczone płcią jest faktem zobiektywizowanym w postaci stereotypów kobiet i mężczyzn. Dotyczy ono wszystkich aspektów i sfer życia społecznego, tak w wymiarze prywatnym, jak i publicznym […] Do analizy obecności kobiet w wiodących polskich programach informacyjnych … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Otagowano | Możliwość komentowania Dorota Piontek, „Kobiety w programach informacyjnych” została wyłączona

Jerzy Babiak, „Organizacje pozarządowe we współczesnym społeczeństwie obywatelskim”, Przegląd Politologczny 1/2011

Rozpatrując kwestie funkcjonowania organizacji pozarządowych warto przyjrzeć się idei społeczeństwa obywatelskiego stanowiącego obszar ich działalności. Pojęcie to liczy sobie długą historię sięgającą starożytności. Odnosząc się do współczesności można zauważyć, iż po okresie spadku zainteresowania ideą w latach 60. i 70. … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , | Możliwość komentowania Jerzy Babiak, „Organizacje pozarządowe we współczesnym społeczeństwie obywatelskim”, Przegląd Politologczny 1/2011 została wyłączona

Marek Żyromski, „Idea kolegialnej władzy wykonawczej”

Zgodnie ze sławnym monteskiuszowskim trójpodziałem władzy (choć występował już dwa tysiące lat wcześniej u Arystotelesa) na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą – wszystkie naczelne władze w państwie powinny się bilansować i równoważyć. Wprawdzie już J. J. Rousseau wskazać w tym … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano | Możliwość komentowania Marek Żyromski, „Idea kolegialnej władzy wykonawczej” została wyłączona