Archiwa tagu: Społeczeństwo obywatelskie

Magdalena Musiał-Karg, Elżbieta Lesiewicz, „Od transformacji do integracji: wybrane uwagi nt >>bezpośredniej<< partycypacji obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych po 1989 r. na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej", Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 4/2014

Możliwość uczestnictwa w szeroko pojmowanym życiu politycznym, konstytucyjnie gwarantowany i zinstytucjonalizowany wpływ obywateli na działania organów władzy państwowej jest jedną z fundamentalnych zasad demokracji. Udział obywateli w przestrzeni publicznej przejawia się zaś w ich autentycznym udziale w sprawowaniu władzy i … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Magdalena Musiał-Karg, Elżbieta Lesiewicz, „Od transformacji do integracji: wybrane uwagi nt >>bezpośredniej<< partycypacji obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych po 1989 r. na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej", Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 4/2014 została wyłączona

Marta Witkowska, „Regulacja europejskiej inicjatywy obywatelskiej przykładem oddziaływania społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej”, [w:] Olejniczak A., Zamęcki Ł. (red.), „Europa dla młodych – szansa ou d’illusion”, Warszawa 2013

Przedmiotem artykułu jest analiza wielu działań podejmowanych w celu urzeczywistnienia traktatowych zapisów dotyczących inicjatywy obywatelskiej. Prezentacja ich wskazuje na przykładowe formy współdziałania obywateli w ponadnarodowej przestrzeni publicznej – ilustruje możliwość wpływania obywateli na treść przyjmowanych regulacji i na kształt polityk … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano , , | Możliwość komentowania Marta Witkowska, „Regulacja europejskiej inicjatywy obywatelskiej przykładem oddziaływania społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej”, [w:] Olejniczak A., Zamęcki Ł. (red.), „Europa dla młodych – szansa ou d’illusion”, Warszawa 2013 została wyłączona

Ewa Nowak, Ryszarda Ewa Bernacka, Rafał Riedel, „Integracja polityczna Polaków na emigracji. Polonia w Austrii – studium przypadku”, Przegląd Politologiczny nr 3/2011

Celem niniejszego artykułu jest analiza zjawiska integracji politycznej polskich emigrantów w nowym miejscu osiedlenia i nowym systemie społeczno-politycznym. W wymiarze empirycznym badania odnoszą się do osób pochodzących z Polski, a mieszkających na terenie Austrii, która przy całej swojej specyfice wynikającej … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , , , , , | Możliwość komentowania Ewa Nowak, Ryszarda Ewa Bernacka, Rafał Riedel, „Integracja polityczna Polaków na emigracji. Polonia w Austrii – studium przypadku”, Przegląd Politologiczny nr 3/2011 została wyłączona

Tomasz Godlewski, „Postrzeganie procesu transformacji w Polsce przez zwolenników orientacji lewicowej i zwolenników orientacji prawicowej”, Studia Politologiczne vol. 11

Mimo upływu blisko dwudziestu polskie społeczeństwo nadal pozostaje dychotomicznie podzielone, a podział polskiej sceny politycznej na lewicę i prawicę pozostaje nadal aktualny mobilizując elektoraty oraz narzucając niejako postrzeganie zmian zachodzących w naszym kraju. Ocena transformacji systemowej zależy bowiem w dużej … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , , | Możliwość komentowania Tomasz Godlewski, „Postrzeganie procesu transformacji w Polsce przez zwolenników orientacji lewicowej i zwolenników orientacji prawicowej”, Studia Politologiczne vol. 11 została wyłączona

Bartosz Abramowicz, „Koncepcje responsywności jako odpowiedź na postulaty uwrażliwienia demokracji przedstawicielskiej”, Przegląd Politologiczny nr 3/2011

W niniejszym artykule przedmiotem rozważań uczyniono koncepcje responsywności, biorąc za przykład koncepcję społeczeństwa aktywnego autorstwa Amitai’a Etzioni’ego oraz koncepcję responsywnej administracji publicznej w wydaniu Mateusza Stępnia. Obie wydają się inspirującymi teoretycznymi propozycjami mogącymi stanowić dogodny punkt wyjścia do analiz nad … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , | Możliwość komentowania Bartosz Abramowicz, „Koncepcje responsywności jako odpowiedź na postulaty uwrażliwienia demokracji przedstawicielskiej”, Przegląd Politologiczny nr 3/2011 została wyłączona

Kazimierz Przybysz (red.), „Polskie partie i ruchy społeczno-polityczne pierwszej połowy XX wieku”, Warszawa 2010

Prezentowana publikacja pomyślana została jako podstawowe, użyteczne w dydaktyce szkoły wyższej kompendium wiedzy o najważniejszych polskich partiach, nurtach i obozach politycznych oraz ruchach społeczno-politycznych pierwszej połowy XX wieku. Oparte głównie na bogatej literaturze przedmiotu, ale częściowo także na badaniach własnych … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , | Możliwość komentowania Kazimierz Przybysz (red.), „Polskie partie i ruchy społeczno-polityczne pierwszej połowy XX wieku”, Warszawa 2010 została wyłączona

Błażej Poboży, „Społeczeństwo obywatelskie w polskiej myśli politycznej obozu rządowego 1939-1945”, Warszawa 2007

Praca Błażeja Pobożego dotyczy ważnej problematyki społeczno-politycznej współczesnej historii Polski: problematyki rozpoznawanej, dyskutowanej, jak się wydaje coraz bardziej aktualnej i nie zakończonej. Mimo ogromnej litratury, wielu opracowań, różnego rodzaju przyczynków odnoszących się do dziejów polskiej myśli politycznej lat drugiej wojny … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , | Możliwość komentowania Błażej Poboży, „Społeczeństwo obywatelskie w polskiej myśli politycznej obozu rządowego 1939-1945”, Warszawa 2007 została wyłączona

Izabela Malinowska, „Ochrona praw i wolności w Polsce”, Warszawa 2009

Poniższe opracowanie ma za zadanie przede wszystkim zaprezentowanie form ochrony praw i wolności w Polsce oraz instytucji realizujących tą ochronę. Zainteresowaniem objęty został nie tylko stan obecny, ale również okres od lat osiemdziesiątych, szczególnie drugiej ich połowy, kiedy to rozpoczęły … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , | Możliwość komentowania Izabela Malinowska, „Ochrona praw i wolności w Polsce”, Warszawa 2009 została wyłączona

Mirosław Karwat, „Akredytacja w życiu społecznym i politycznym”, Warszawa 2009

Mechanizmy tu przedstawiane usytuowane są na styku dziedziny badań socjologii, psychologii, etyki, prakseologii, socjotechniki, marketingu i PR. Jeśli czytelnik dostrzeże znaczenie ich splatania się dla życia publicznego, kultury politycznej, to nie zdziwi go, że kodyfikacji podjął się politolog. Jednak nie … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Mirosław Karwat, „Akredytacja w życiu społecznym i politycznym”, Warszawa 2009 została wyłączona

Tomasz Godlewski, „Lewica i prawica w świadomości społeczeństwa polskiego”, Warszawa 2008

Rodowód pojęć lewicy i prawicy wywodzi się z czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej, kiedy to w Zgromadzeniu Narodowym na prawicy zasiadali zwolennicy starego porządku, zaś po drugiej stronie izby zwolennicy zmian i nowego porządku, czyli lewica. Od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , | Możliwość komentowania Tomasz Godlewski, „Lewica i prawica w świadomości społeczeństwa polskiego”, Warszawa 2008 została wyłączona