Archiwa tagu: społeczeństwo

Bohdan Kaczmarek, Rozumienia polityki a badanie pozornie niepolitycznych sfer życia społecznego, Studia Politologiczne vol 46

Opublikowano Bez kategorii, Pozostałe pozycje | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Bohdan Kaczmarek, Rozumienia polityki a badanie pozornie niepolitycznych sfer życia społecznego, Studia Politologiczne vol 46 została wyłączona

Paweł Matuszewski, „Techniki redukowania efektu oczekiwań społecznych w pytaniach o frekwencję wyborczą”, Studia Politologiczne vol. 37

W artykule podjęto problematykę badania frekwencji wyborczej w badaniach sondażowych. Porównanie deklaracji respondentów w większości reprezentatywnych badań opinii przeprowadzanych przez pracownie sondażowe z oficjalnymi danymi dotyczącymi frekwencji wyborczej wskazuje na istotne przeszacowanie występowania tego rodzaju zachowań politycznych. Badani z różnych … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Paweł Matuszewski, „Techniki redukowania efektu oczekiwań społecznych w pytaniach o frekwencję wyborczą”, Studia Politologiczne vol. 37 została wyłączona

Marian Broda, „Rosja, autorytaryzm – demokracja – między iluzją a realnością”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 2/2014

Diagnozy i prognozy, dotyczące Rosji w ogóle, a charakteru tamtejszego państwa, ładu ustrojowego, mechanizmów rozwojowych i życia polityczno-społecznego, w jego aktualnej czy spodziewanej, przyszłej formie, w szczególności, odznaczają się zastanawiająco często wyraźnie spotęgowaną, periodycznie nasilającą się, dychotomiczną wręcz niekiedy, polaryzacją, … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Marian Broda, „Rosja, autorytaryzm – demokracja – między iluzją a realnością”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 2/2014 została wyłączona

Jan Garlicki, „Dynamika kultury politycznej i partycypacji politycznej internautów w Polsce”, Studia Politologiczne vol. 26

Artykuł podejmuje zagadnie dynamiki kultury politycznej w Polsce w środowisku internautów. Dokonano w nim porównania wybranych aspektów kultury politycznej ujawniających się w trakcie kampanii wyborów parlamentarnych w odniesieniu do obserwacji poczynionych rok wcześniej w toku wyborów prezydenckich w Polsce. Celem … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , , | Możliwość komentowania Jan Garlicki, „Dynamika kultury politycznej i partycypacji politycznej internautów w Polsce”, Studia Politologiczne vol. 26 została wyłączona

Piotr Załęski, Agnieszka Syliwoniuk (red.), „Tożsamości kulturowe w Europie Zachodniej”, Warszawa 2012

Prezentowana książka jest egzemplifikacją roli tak kultury (w tym języka i pamięci historycznej), jak i kwestii politycznych w treści tożsamości wybranych narodów Europy Zachodniej. Otwiera ona serię Pracowni Kultury Politycznej Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pt. Kultura i polityka. Książka została sfinansowana ze środków … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , , | Możliwość komentowania Piotr Załęski, Agnieszka Syliwoniuk (red.), „Tożsamości kulturowe w Europie Zachodniej”, Warszawa 2012 została wyłączona

Piotr Załęski, Wspólnota wiejska wobec rzeczywistości społeczno-politycznej, Warszawa 2010

Podstawowy cel książki związany jest z poszukiwaniem interpretacji, odkrywaniem znaczeń, związanych z postawami politycznymi chłopów. Wydaje się, że – przykładowo –ich negatywny stosunek do transformacji ma przyczyny tak o charakterze obiektywnym, jak i subiektywnym, nie będące pokłosiem przywoływanego już „zepsucia” … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , | Możliwość komentowania Piotr Załęski, Wspólnota wiejska wobec rzeczywistości społeczno-politycznej, Warszawa 2010 została wyłączona

Maria Urban, „Indywidualizm i kolektywizm w świadomości młodzieży. Studium psychologiczno-politologiczne”, Warszawa 2008

Książka niniejsza jest studium teoretyczno-empirycznym z zakresu psychologii polityki. Jej celem jest ukazanie stanu świadomości spo-łeczno-politycznej młodzieży po upływie kilkunastu lat od wprowadzenia w Polsce demokracji. Mimo iż problem analizy świadomości społecznej Polaków w okresie transformacji był wielokrotnie podejmowany, nadal … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Maria Urban, „Indywidualizm i kolektywizm w świadomości młodzieży. Studium psychologiczno-politologiczne”, Warszawa 2008 została wyłączona

Kazimierz Przybysz, „W konspiracji polski ruch ludowy 1939-1945”, Warszawa 2010

Mimo znaczącego stanu badań nad dziejami ruchu ludowego ostatniej wojny, nie dysponowaliśmy jednak opracowaniem, które by w sposób całościowy omawiało jego niepodległościową działalność zarówno w kraju, jak i na wychodźstwie. Książka profesora Kazimierza Przybysza, którą rekomendujemy Czytelnikom, jest właśnie taką … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , | Możliwość komentowania Kazimierz Przybysz, „W konspiracji polski ruch ludowy 1939-1945”, Warszawa 2010 została wyłączona