Archiwa tagu: studia politologiczne

Stanisław Sulowski (red.), Studia Politologiczne vol. 20: „Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego”, Warszawa 2011

Przedmiotem opracowań w niniejszym tomie Studiów Politologicznych są różne aspekty polityki na szczeblu samorządowym. Samorząd terytorialny stanowi bowiem niezwykle ważny segment demokratycznego państwa. Z tego powodu studia politologiczne nad tą problematyką mają szczególne znaczenie dla rozwoju nauki o polityce. Wzbogacają … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Stanisław Sulowski (red.), Studia Politologiczne vol. 20: „Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego”, Warszawa 2011 została wyłączona

Anna Materska-Sosnowska, Tomasz Słomka (red.), Studia Politologiczne vol. 22: „Polskie wybory 1991-2011”, Warszawa 2011

Niniejszy numer „Studiów Politologicznych” stanowi więc kolejną próbę rekapitulacji dorobku polskiego parlamentaryzmu ostatnich dwóch dekad, ze szczególnym uwzględnieniem istoty i funkcji wyborów. Tytuł tomu: Polskie wybory 1991–2011 odczytywać należy dwojako. Po pierwsze, w ujęciu procesów o charakterze prawno-ustrojowym, dokonujących się … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Anna Materska-Sosnowska, Tomasz Słomka (red.), Studia Politologiczne vol. 22: „Polskie wybory 1991-2011”, Warszawa 2011 została wyłączona

Jan Błuszkowski, Jacek Zaleśny (red.), Studia Politologiczne vol. 19: „Wybory prezydenckie 2010 w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych”, Warszawa 2011

Wybory prezydenckie 2010 przebiegały w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych. Taką właśnie treść wyraża tytuł prezentowanego tomu Studiów Politologicznych, który w całości poświęcony został warunkom i okolicznościom, w jakich toczyła się poprzedzająca je kampania wyborcza. W analizie przebiegu wyborów prezydenckich 2010 ważne … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Pozostałe pozycje | Otagowano , | Możliwość komentowania Jan Błuszkowski, Jacek Zaleśny (red.), Studia Politologiczne vol. 19: „Wybory prezydenckie 2010 w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych”, Warszawa 2011 została wyłączona

Rafał Willa, „Regiony w Unii Europejskiej – definicje, rola, przyszłość”, Studia politologiczne vol. 18

W XXI wieku szereg ogólnoświatowych trendów, by wymienić tu chociażby globalizację, współzależność gospodarczą czy nasilającą się konkurencję, implikuje dla państw narodowych wyzwania, którym nie są i nie będą w stanie samodzielnie sprostać. Stąd niezwykle istotnym zjawiskiem w relacjach międzynarodowych, acz … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano , | Możliwość komentowania Rafał Willa, „Regiony w Unii Europejskiej – definicje, rola, przyszłość”, Studia politologiczne vol. 18 została wyłączona

Rafał Willa, „Polityka spójności Unii Europejskiej w Polsce w latach 2004–2006 – próba oceny i wnioski na przyszłość”, Studia politologiczne vol. 23

Polityka spójności Unii Europejskiej była jednym z poważniejszych argumentów przemawiających za członkostwem Polski w tej organizacji. Było tak nie dlatego, iż Polska mogła uczestniczyć w wewnętrznych procesach decyzyjnych, lecz z powodu funduszy unijnych. W 2004 roku nie mogliśmy liczyć jednak … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano , | Możliwość komentowania Rafał Willa, „Polityka spójności Unii Europejskiej w Polsce w latach 2004–2006 – próba oceny i wnioski na przyszłość”, Studia politologiczne vol. 23 została wyłączona

Anna Skrzypek, „Ludzie na pierwszym miejscu. Analiza procesu tworzenia Manifestu Wyborczego Partii Europejskich Socjalistów na wybory 2009 roku”, Studia Politologiczne vol. 14

„Ludzie na pierwszym miejscu – analiza procesu tworzenia manifestu wyborczego Partii Europejskich Socjalistów na wybory 2009” jest artykułem z zakresu badań nad europartiami. Przedmiot dociekań stanowi tworzenie nadrzędnego dokumentu programowego, który wypracowywany raz na pięć lat jest zbiorem wskazówek ideowych … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano , | Możliwość komentowania Anna Skrzypek, „Ludzie na pierwszym miejscu. Analiza procesu tworzenia Manifestu Wyborczego Partii Europejskich Socjalistów na wybory 2009 roku”, Studia Politologiczne vol. 14 została wyłączona

Jerzy Mizgalski, „Tożsamość narodowa a integracja europejska”, Studia Politologiczne vol. 17

Procesy globalizacji przyśpieszają kształtowanie się „uniwersum kulturowego”, które z jednej strony buduje międzynarodową solidarność, z drugiej rodzi niepokój i niepewność przyszłości wraz ze wzrostem dominacji w „globalnej wiosce” dużych narodów nad małymi. Wielokulturowość europejska nie oznacza rezygnacji z tradycji, symboli, … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano , | Możliwość komentowania Jerzy Mizgalski, „Tożsamość narodowa a integracja europejska”, Studia Politologiczne vol. 17 została wyłączona

Renata Mieńkowska-Norkiene, „Konflikty w rządzeniu ponadnarodowym – studium przypadku Unii Europejskiej”, Studia politologiczne vol. 23

Celem artykułu jest dokonanie analizy etiologicznej konfliktów w Unii Europejskiej jako konfliktów występujących w związku z ponadnarodowym rządzeniem, a następnie analiza i ocena strategii zarządzania nimi w wielopoziomowym systemie politycznym Unii Europejskiej. Jednym z najważniejszych aspektów efektywnego zarządzania konfliktami w Unii … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano , | Możliwość komentowania Renata Mieńkowska-Norkiene, „Konflikty w rządzeniu ponadnarodowym – studium przypadku Unii Europejskiej”, Studia politologiczne vol. 23 została wyłączona

Elżbieta Kużelewska, „Francuskie „nie” dla Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy”, Studia Politologiczne vol. 18

W 2004 r. podpisany został Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy. Nad przygotowaniem dokumentu czuwał były prezydent V Republiki Francuskiej Valery Giscard d’Estaing. Traktat Konstytucyjny jednym tekstem miał zastąpić poprzednie traktaty. Ze względu na wagę dokumentu, wiele państw zdecydowało się na … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano , | Możliwość komentowania Elżbieta Kużelewska, „Francuskie „nie” dla Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy”, Studia Politologiczne vol. 18 została wyłączona

Jolanta Itrich-Drabarek, „Partnerstwo trójsektorowe na poziomie lokalnym”, Studia politologiczne vol. 20

Artykuł opisuje istotę partnerstwa trójsektorowego. Przedmiotem analizy są modele współpracy między sektorem publicznym, prywatnym i organizacji pozarządowych oraz uwarunkowania prawne, ekonomiczne i społeczne mające wpływ na ich rozwój. Szczególną uwagę autorka poświęca analizie korzyści i zagrożeń, jakie niesie za sobą … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , | Możliwość komentowania Jolanta Itrich-Drabarek, „Partnerstwo trójsektorowe na poziomie lokalnym”, Studia politologiczne vol. 20 została wyłączona