Archiwa tagu: studia politologiczne

Renata Mieńkowska-Norkiene, „Konflikty w rządzeniu ponadnarodowym – studium przypadku Unii Europejskiej”, Studia politologiczne vol. 23

Celem artykułu jest dokonanie analizy etiologicznej konfliktów w Unii Europejskiej jako konfliktów występujących w związku z ponadnarodowym rządzeniem, a następnie analiza i ocena strategii zarządzania nimi w wielopoziomowym systemie politycznym Unii Europejskiej. Jednym z najważniejszych aspektów efektywnego zarządzania konfliktami w Unii … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano , | Możliwość komentowania Renata Mieńkowska-Norkiene, „Konflikty w rządzeniu ponadnarodowym – studium przypadku Unii Europejskiej”, Studia politologiczne vol. 23 została wyłączona

Elżbieta Kużelewska, „Francuskie „nie” dla Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy”, Studia Politologiczne vol. 18

W 2004 r. podpisany został Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy. Nad przygotowaniem dokumentu czuwał były prezydent V Republiki Francuskiej Valery Giscard d’Estaing. Traktat Konstytucyjny jednym tekstem miał zastąpić poprzednie traktaty. Ze względu na wagę dokumentu, wiele państw zdecydowało się na … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Integracja europejska | Otagowano , | Możliwość komentowania Elżbieta Kużelewska, „Francuskie „nie” dla Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy”, Studia Politologiczne vol. 18 została wyłączona

Jolanta Itrich-Drabarek, „Partnerstwo trójsektorowe na poziomie lokalnym”, Studia politologiczne vol. 20

Artykuł opisuje istotę partnerstwa trójsektorowego. Przedmiotem analizy są modele współpracy między sektorem publicznym, prywatnym i organizacji pozarządowych oraz uwarunkowania prawne, ekonomiczne i społeczne mające wpływ na ich rozwój. Szczególną uwagę autorka poświęca analizie korzyści i zagrożeń, jakie niesie za sobą … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie | Otagowano , | Możliwość komentowania Jolanta Itrich-Drabarek, „Partnerstwo trójsektorowe na poziomie lokalnym”, Studia politologiczne vol. 20 została wyłączona

Jolanta Itrich-Drabarek, „Transformacja administracji publicznej”, Studia politologiczne vol. 15

Artykuł opisuje genezę, specyfikę i uwarunkowania zmian w systemie administracji publicznej w Polsce lat 80. i 90. Przedmiotem analizy są uwarunkowania polityczne, gospodarcze i społeczne oraz prawne, mające wpływ na kształt i funkcje instytucji administracji publicznej w Polsce. Szczególną uwagę … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Jakość rządzenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Jolanta Itrich-Drabarek, „Transformacja administracji publicznej”, Studia politologiczne vol. 15 została wyłączona

Andrzej Sęk, Zbigniew Obrębski, „Prawne determinanty współpracy jednostek samorządu terytorialnego i Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego”, Studia politologiczne vol. 14

Transformacja ustrojowa w Polsce umożliwiła reaktywowanie samorządu terytorialnego. W jej wyniku zmienił się charakter organów administracji rządowej, wprowadzono także nowe stopnie samorządu terytorialnego. Uchwalono także ustawę o Policji, która wespół z nowymi aktami normatywnymi przyczyniła się do poprawy organizacji państwa … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Andrzej Sęk, Zbigniew Obrębski, „Prawne determinanty współpracy jednostek samorządu terytorialnego i Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego”, Studia politologiczne vol. 14 została wyłączona

Andrzej Sęk, „Ochrona przeciwpowodziowa jako zadanie organów władzy lokalnej”, Studia politologiczne vol. 20

Zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej należy do kompetencji administracji rządowej oraz wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego. Na najniższym szczeblu obowiązek przeciwdziałania powodziom spoczywa na gminie. Zadanie to zostało wyszczególnione w ogólnej formule jako zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Nie jest to jedyny akt … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Andrzej Sęk, „Ochrona przeciwpowodziowa jako zadanie organów władzy lokalnej”, Studia politologiczne vol. 20 została wyłączona

Andrzej Sepkowski, „Strachy Ameryki”, Studia politologiczne vol. 13

Dawne koszmary zacierały się w pamięci, a nowe nadzieje odradzały misyjnych Amerykanów. Upadek „imperium zła” następował na ich oczach, a dysponenci władzy symbolicznej wieścili pełne zwycięstwo amerykańskich ideałów. Poszukujący prawdziwej nadziei z ufnością przyjęli słowa Fukuyamy, ale to, że „wiatr … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Współczesne wyzwania i zagrożenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Andrzej Sepkowski, „Strachy Ameryki”, Studia politologiczne vol. 13 została wyłączona

Jan Garlicki (red.), „Studia Politologiczne vol. 21: Kultura polityczna Internautów w Polsce”, Warszawa 2011

W kolejnym, 21 numerze Studiów Politologicznych przedstawione są wyniki badań i analiz dotyczących kultury politycznej polskiego społeczeństwa. W tym przypadku w centrum zainteresowań badawczych znalazły się orientacje polityczne i stosunek do polityki Internautów. Badania zrealizowane były w sposób umożliwiający prowadzenie … Czytaj dalej

Opublikowano Abstrakty, Komunikacja polityczna | Otagowano , | Możliwość komentowania Jan Garlicki (red.), „Studia Politologiczne vol. 21: Kultura polityczna Internautów w Polsce”, Warszawa 2011 została wyłączona

Bogusława Dobek-Ostrowska, Paweł Baranowski, „Witryny internetowe kandydatów jako narzędzie komunikowania wyborczego w kampanii parlamentarnej w 2011 roku”, Studia politologiczne vol. 24

Nowe media zmieniły oblicze kampanii wyborczej. Czy polskie partie polityczne dostrzegają możliwości, które stwarza Internet, aby zaistnieć w świadomości wyborcy? Aby poddać próbie jakość komunikowania sieciowego przez aktorów politycznych, przeprowadzono analizę zawartości witryn internetowych polskich partii politycznych, które przekroczyły próg wyborczy … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Otagowano , | Możliwość komentowania Bogusława Dobek-Ostrowska, Paweł Baranowski, „Witryny internetowe kandydatów jako narzędzie komunikowania wyborczego w kampanii parlamentarnej w 2011 roku”, Studia politologiczne vol. 24 została wyłączona

Sylwia Wilkos, „Asymetria rozwoju komunikacji i mechanizmów jej społecznej kontroli jako źródło upośledzenia procesu wyborczego w procesie transformacji ustrojowej w Polsce”, Studia politologiczne vol. 11

Podsumowując, obserwowany proces asymetrii w rozwoju komunikacji politycznej i mechanizmów jej kontroli istotnie oddziałuje na procesy wyborcze w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim pozbawienia wyborców dostępu do pełnej i obiektywnej wiedzy o programach polityków i partii politycznych. Rola mediów w … Czytaj dalej

Opublikowano Czytelnia, Komunikacja polityczna | Otagowano , | Możliwość komentowania Sylwia Wilkos, „Asymetria rozwoju komunikacji i mechanizmów jej społecznej kontroli jako źródło upośledzenia procesu wyborczego w procesie transformacji ustrojowej w Polsce”, Studia politologiczne vol. 11 została wyłączona