Tomasz Kownacki, „Tożsamość, reprezentacja, uznanie jako atrybuty legitymizowania systemu politycznego UE”, Studia Politologiczne vol. 27

SP vol. 27Legitymizowanie systemu politycznego Unii Europejskiej stanowi przedmiot wielu dociekań naukowych i wywołuje szereg kontrowersji. Kwestie dotyczące legitymizowania są rozpatrywane najczęściej w ujęciach komparatystycznych – w zestawieniu z państwem narodowym, co prowadzi najczęściej do wniosków o deficycie legitymizacji systemu politycznego Unii Europejskiej. Niniejszy artykuł proponuje spojrzenie na legitymizowanie przez pryzmat podejścia konstruktywistycznego, przy zastosowaniu trzech atrybutów: tożsamości, reprezentacji i uznania. Autor charakteryzuje ich właściwości i możliwości zastosowania w badaniach nad powyższym zagadnieniem. Wskazuje na multitożsamościową naturę społeczeństwa europejskiego, możliwości ekspresji uznania systemu politycznego, które może być wyrażane poprzez kanały partycypacji obywatelskiej w jego funkcjonowaniu, jak również możliwe do weryfikacji w badaniach nad legitymizowaniem modele reprezentacji obywateli w systemie. Sprawdzenie ich stosowalności w praktyce działania systemu politycznego Unii Europejskiej może przyczynić się zdaniem autora do podważenia lub nawet obalenia tezy o deficycie legitymizowania systemu politycznego Unii Europejskiej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Integracja europejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.