Tomasz Pawłuszko, Kwestia bezpieczeństwa w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 w kontekście polskich strategii rozwoju, Studia Politologiczne vol. 49

Studia PolitologiczneCelem tego tekstu jest analiza kwestii bezpieczeństwa, podjętej w Narodowym Programie Foresight 2020 (dalej też: NPF) z perspektywy dziesięciolecia, jakie minęło od publikacji jego wyników. Istnieje kilka przyczyn, dla których taka praca wydaje się potrzebna. Po pierwsze, nabiera znaczenie debata wokół rozwoju społeczno-gospodarczego. Po drugie, bezpieczeństwo jest jednym z ważniejszych obszarów analizy nauk społecznych. Po trzecie, w 2011 roku powstała w Polsce osobne nauki o bezpieczeństwie, których dorobek wiąże różne zagadnienia podejmowane uprzednio w NPF. Po czwarte, perspektywa dziesięciu lat pozwala rozpoznać opracowane w NPF kwestie z większego dystansu. Po piąte, problematyka ta jest istotna z punktu widzenia pozycji i konkurencyjności Polski w stosunkach międzynarodowych i relacji pomiędzy bezpieczeństwem państwa, a jego rozwojem. Zagadnienie bezpieczeństwa zarysowane w NPF można odnieść do polskich strategii rozwoju z tego samego okresu. Są to tematy, które interesują autora w bieżącej pracy naukowej. Ponadto należy przyjrzeć się metodologii foresight, zastosowanej podczas prac nad NPF, ponieważ analiza i przewidywanie zagrożeń bezpieczeństwa wymaga rozwoju narzędzi teoretycznych w naukach społecznych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Współczesne wyzwania i zagrożenia i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.