Wiktor Szewczak, „Jak mierzyć demokrację? Skale pomiaru demokracji politycznej stosowane w politologii porównawczej”, Przegląd Politologiczny nr 1/2011

przegld politologiczny nr 1_2011W tym artykule chciałbym pokrótce scharakteryzować najbardziej rozpowszechnione w anglosaskiej politologii porównawczej skale pomiaru demokracji politycznej, a także pokusić się o krótką ich ocenę pod względem adekwatności teoretycznej i metodologicznej poprawności. Tekst skupiać się będzie zatem na kilku celach, składających się na charakterystykę poszczególnych skal. Te cele to przede wszystkim: wskazanie na podstawy teoretyczne oraz założenia metodologiczne prezentowanych skal, wyodrębnienie najbardziej charakterystycznych cech, wreszcie przedstawienie silnych i słabych stron poszczególnych skal. Analizie poddane zostaną te skale, których wpływ na współczesnebadania z zakresu politologii porównawczej wydaje się być największy.

http://biblioteka.oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/03/szewczak-jak-zmierzyc-demokracje.pdf”]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Społeczeństwo obywatelskie i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.