Justyna Zając (red.), „Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie”, Toruń 2005

i-polityka-zagraniczna-usa-po-zimnej-wojnieOddawana do rąk Czytelników książka podejmuje niezwykle ważną problematykę polityki zagranicznej USA po zimnej wojnie, która wpływa na losy świata, a jednocześnie budzi wiele kontrowersji, zarówno w samej Ameryce, jak i w innych państwach. Próbę całościowego i rzeczowego przeanalizowania polityki tego jedynego dziś supermocarstwa podjął zespół autorów kierowany przez dr Justynę Zając, stypendystkę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Fundacji Tygodnika „Polityka”. Praca, mająca charakter monografii, bogata w warstwie informacyjnej oraz ciekawa w interpretacyjnej, została oparta na dokumentach i reprezentatywnej, głównie amerykańskiej, literaturze przedmiotu. Ma ambicję wypełnienia luki wynikającej z niewystarczającego opracowania w nauce polskiej tytułowego zagadnienia badawczego. Książka ma logiczną, przejrzystą i problemową strukturę, odzwierciedlającą kolejne etapy analizy. Poszczególne rozdziały zostały skonstruowane identycznie: na wstępie prezentowane są interesy i cele USA w wybranym regionie, następnie analizowane są inicjatywy i działania tego supermocarstwa, a w ostatniej części zostaje dokonana ocena ich efektywności. Podręcznikowa struktura zapewnia logiczną i jasną prezentację podjętego tematu, zapewniając Czytelnikowi zrozumienie skomplikowanego zespołu zagadnień, jakim jest niewątpliwie polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Abstrakty, Polityka zagraniczna i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.